Projekbeskrivelse

GRØN ENERGI & ENERGIOPTIMERING


Grøn energi

Fremtidens energisystem skal i højere grad tilpasses vedvarende energi.
Klimaforandringerne har i de seneste år øget hele verdens fokus på alternative energiformer, som reducerer udledningen af CO2 i atmosfæren.
Hvis den globale opvarmning skal bremses, skal en stadig større andel af vores energi i fremtiden komme fra vedvarende energikilder som sol, vind, og biomasse.
Dertil kommer, at vedvarende energi er med til at sikre en langsigtet energiforsyning, når lagrene af olie, naturgas og kul er brugt op.

Hakom
Forskningen i teknologier, der skal frigøre os fra vores afhængighed af fossile energikilder, vil helt sikkert accelerere i de kommende år.Hvad der i sidste ende bliver oliens afløser, kan man kun gisne om.

For det hele afhænger af, inden for hvilket område de store teknologiske fremskridt finder sted. Og det er notorisk umuligt at forudsige.

Måske bliver det noget helt andet end det, der er nævnt her – måske bliver det et kludetæppe af mange forskellige energiformer!

Hakom
Den umiddelbart mest miljøvenlige måde at skaffe sig energi på er at udnytte vedvarende energikilder som vind- og solenergi.

I Danmark tænker vi først og fremmest på vindmøller, da Danmark ligger helt i front inden for udviklingen af denne teknologi.

Derudover er en kombination af solceller og solfangere (Vand) en af de mest brugte energi løsninger .

Energioptimering

Gennem vedvarende energikilder

Hvad:
Et solcelleanlæg producerer strøm ved hjælp af lys fra solen. Solceller til boliger sælges i moduler, som er nemme at installere og bruge. Solcellerne er mest effektive, hvis de vender mod syd og med en hældning på 45 °. Et solcelleanlæg kan producere strøm i mange år – stort set uden vedligeholdelse. Teknologien er uden bevægelige dele og dermed robust og driftssikker. Solceller har en forventet levetid på 25 år.

Hvorfor:
Solceller kan bidrage til at nedsætte det årlige nettoelforbrug fra elnettet. Installation af et solcelleanlæg giver ikke i sig selv en direkte energibesparelse, men elproduktionen gør, at du ikke skal købe så meget el fra elselskabet. Solceller sænker både dit CO2-udslip og din elregning. Prisen på den strøm, som anlægget producerer, bliver låst fast, så du bliver mindre afhængig af prisstigninger på strøm.

Hvordan:
Solcellerne skal monteres et sted, hvor de ikke er udsat for skygge fra midt formiddag til sen eftermiddag i månederne start april til slut september. Rådfør dig altid med en ekspert, så du kan finde den bedste placering til anlægget på dit hus. Det er oplagt at etablere solcelleanlæg, hvis du alligevel skal renovere eller udskifte din tagbelægning. Vælg anlæggets størrelse ud fra, hvordan du får størst mulig elproduktion for pengene, størst mulig elproduktion på det tilgængelige tag- eller facadeareal og en arkitektonisk flot løsning. Anlægget skal tilsluttes elnettet af en autoriseret elinstallatør, som du vil kunne finde på denne side.

Bemærk private husstande:
Inden du beslutter dig for at få installeret solceller på huset, bør du sikre dig, at lokalplanen tillader opsætning af solceller på bygningen. Det er især relevant i områder med mange fredede bygninger.